Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie w Nadleśnictwie Polanów na temat zagrożenia drzewostanów

Na terenie Nadleśnictwa Polanów odbyło się 7 grudnia szkolenie dla służby leśnej pt. „Ocena zagrożenia drzewostanów od patogenów powodujących opieńkową zgniliznę korzeni i hubę korzeni”. Celem szkolenia, które poprowadził Rafał Perz, starszy specjalista z Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, było zapoznanie uczestników z najważniejszymi objawami notowanymi na drzewach opanowanych przez patogeny grzybowe.

- Omówione zostały takie elementy jak: monitoring upraw, zasady postępowania w uszkodzonych drzewostanach - profilaktyka i zwalczanie oraz zasady składania corocznych informacji o występowaniu patogenów grzybowych – mówi Karolina Sominka, specjalista SL ds. ochrony lasu i ppoż. w Nadleśnictwie Polanów.

Pierwsza część szkolenia odbyła się w sali narad, gdzie omówione zostały choroby korzeni drzew leśnych oraz rozpoznanie objawów i raportowanie szkód. Szeroko omówiona została profilaktyka, która jest jedną z podstawowych metod ochrony lasu i należy z niej korzystać. - Praktyka leśna nie dysponuje skutecznymi sposobami zwalczania grzybowych sprawców zgnilizn korzeni, natomiast kluczowym jest właściwe postępowanie hodowlane, poprzedzone dobrym rozpoznaniem  zagrożenia w danym drzewostanie – dodaje Tomasz Kurek, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Polanów.

Przedstawiona została charakterystyka gatunku patogena: korzeniowiec wieloletni (Heterobasidion annosum): przedstawienie schematu infekcji, rozprzestrzenianie, czynniki sprzyjające, symptomy, stwierdzenie występowania grzyba, efekt, ograniczenie szkód od huby korzeniowej.

- Jako, że jedną z dróg infekcji są zakażone korzenie drzew, w praktyce stosowane są produkty chemiczne zawierające m.in. oportunistycznego w stosunku do patogena grzyba „przyjacielskiego” i niegroźnego (Phlebia gigantea Fr.), którego aplikuje się na ścięte w trakcie wykonywanych zabiegów gospodarczych pnie drzew – wyjaśnia Karolina Sominka.

Omówiony został również przebieg  rozwoju opieńkowej zgnilizny korzeni oraz objawy towarzyszące tej infekcji. Duży nacisk położono też na zagadnienia związane z kontrolą szkód powodowanych przez grzyby patogeniczne i inne czynniki chorobotwórcze na podstawie Instrukcji Ochrony Lasu wprowadzane do formularza numer 4.

Podczas drugiej części szkolenia przeprowadzona została lustracja drzewostanów uszkodzonych przez choroby grzybowe (na terenie trzech leśnictw). Przedstawione zostało praktyczne postępowanie w takich drzewostanach. Dyskutowano, oceniano dany drzewostan, próbowano określić, czy i w jakim stopniu powierzchnię uznać za opanowaną lub narażoną na szkody czynione przez patogeny grzybowe.

Chociaż, generalnie drzewostany Nadleśnictwa Polanów to w znakomitej większości stabilne, bogate siedliskowo lasy o dużej odporności, występuje tu też pewna ilość drzewostanów, rosnących na gruntach porolnych, które mogą być narażone na pewne szkody ze strony organizmów patogenicznych.

- Szkolenie to wpisało się w formułę ustawicznego doskonalenia wiedzy mającej na celu prowadzenia trwałej i stabilnej gospodarki leśnej. Należy je uznać za bardzo udane - podsumował nadleśniczy Jacek Todys.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku