Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Nadleśnictwo Polanów jako jednostka administracyjna została utworzona w 1945 roku.


W skład Nadleśnictwa weszły dawne lasy państwowe o powierzchni 1600ha oraz lasy dawnych majątków ziemskich : Wieleń, Świerkowiec, Dalkowo, Laski, Bożenica o łącznej powierzchni 2600ha. W roku 1975 Nadleśnictwo Polanów zostało połączone z Nadleśnictwem Warcino. W 1983r. Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych zostało utworzone ponownie, obejmując swym zasięgiem, oprócz obrębu Polanów część obrębu Przytocko, a od 1987r. przyłączono obręb Żydowo. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Polanów wynosi obecnie 16832 ha i podzielona jest na 13 leśnictw.