Certyfikat FSC Certyfikat FSC

Lasy HCVF

Zakończenie konsultacji społecznych

Nadleśnictwo Polanów w związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF podaje zestawione w poniższej tabeli dane dotyczące obszarów chronionych i lasów kluczowych dla lokalnych społeczności.

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchnia

całkowita (ha)

Nazwa kategorii

Lokalizacja

1

1.1

2,00

Rezerwat Przyrody

Leśnictwo Wieleń, oddz.:

11-24-1-06-233-b-00

11-24-1-06-233-c-00

2

1.1.2.

0,00

Brak

-

3

6

4,17

Lasy kluczowe dla lokalnych społeczności

1. Święta Góra Polanowska

Leśnictwo Zacisze oddz.

11-24-1-11-370-a-00

2. Nieczynne cmentarze:

- Leśnictwo Krąg

oddz. 11-24-1-03-63-m-00

- Leśnictwo Warblewo oddz.

11-24-1-09-330-f-00

- Leśnictwo Jacinki oddz.

11-24-1-07-372-b-00

3. Megality

Leśnictwo Żytnik oddz.

11-24-1-01-27-g-00

4. Kurhany

 Leśnictwo Żydowo oddz.

11-24-1-15-608-g-00


Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska

 

1.    Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2.    Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Polanów – plik w załączniku.

3.    W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 25.03.2014 – 14.04.2014 roku Nadleśnictwo Polanów przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Joanny Dominik tel. 94-31-88-237 email: joanna.dominik@szczecinek.lasy.gov.pl