Wydawca treści Wydawca treści

Natura 200

Obszary Natura 2000

1.    Dolina Grabowej

2.    Dolina Radwi, Chotli i Chocieli

3.    Jezioro Bobięcińskie

Ich położenie oraz zasięg terytorialny został zamieszczony w załącznikach.