Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Polanów występuje jeden rezerwat przyrody – „WIELEŃ”.

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Polanów znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu:

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa występuje 11 obiektów uznanych za pomniki przyrody:

Rośliny chronione

Rośliny i grzyby chronione i rzadkie na terenie Nadleśnictwa Polanów